• Obaveštenje 17.06.2019.g.
 • 17.06.2019.g. Rezultati baražnih utakmica Paljuvi - Komanice ......6 - 1....................... Kalinovac - Kolubara ..1 - 0....................... Babaić - Dračić 2018 ..2 - 3

  Rukovodstvo

                                                     RUKOVODSTVO FS KOLUBARSKOG OKRUGA
                                                       ZA MANDATNI PERIOD 2016 – 2020 GODINU
     -  IZVRŠNI  ODBOR
    1.Aleksandar Jovanović Đžajić - Predsednik
    2.Slobodan Veselinović - Pot.predsednik
    3.Dušan Žujović – Pot.predsednik
    4.Dragoslav Radivojević
    5.Radiša Šujdović
    6.Vladimir Tadić
    7.Dragan Sarić
    8.Radovan Terzić
    9.Goran Starčević
  10.Milovan Milovanović
  11.Dragan Šalipur…………….Članovi

    - GENERALNI SEKRETAR - Milan Žujović
    - TEHNIČKI SEKRETAR - Veroljub Veselinović

    - NADZORNI  ODBOR
   1.Radivoje Jovanoović – Predsednik
   2.Ilija Kovačević…član
   3.Zoran Radosavljević…član

   - DISCIPLINSKI INSPEKTOR
   - Ivan Danilović

    SEKRETARIJAT IZVRŠNOG ODBORA
    1.Aleksandar Jovanović Đžajić – Predsednik
    2.Slobodan Veselinović -  član
    3.Dušan  Žujović -  član
                                                                              
                       RUKOVODSTVO STRUČNE  STRUKOVNE ORGANIZACIJE SUDIJA FSKO
                                              ZA MADATNI PERIOD 2016 – 2020 GODINU
    -  IZVRŠNI  ODBOR
   1.Slobodan Veselinović - Predsednik
    2.Nebojša Živanović - Potpredsednik
    3.Mirko Ćurguz
    4.Vladimir Blagojević
    5.Mirko Balinovac
    6.Ilija Kovačević
    7.Vojkan Kokošar
    8.Momčilo Radisavljević
    9.Nemanja Matijević
  10.Slobodan Ivković
  11.Goran Milovanović……….članovi

    - SEKRETAR   
  Zorica Žujović

  - SEKRETARIJAT:
  1.Slobodan Veselinović – Predsednik
  2.Nebojša Živanović – član
  3.Mirko Balinovac - član

   - KOMISIJA ZA UNAPREĐENJE SUĐENJA
   1.Goran Starčević – Predsednik
   2.Momčilo Radisavljević
   3.Goran Milovanović
   4.Jezdimir Perić………………članovi

  - NADZORNI ODBOR
   

  Objavljeno dana  09.12.2018